Информация за Проекта:

Строителство на фамилна къща

Строително – конструктивни работи – комплексен груб строеж, бетонни , стоманобетонни конструкции, монолитно и сглобяемо строителство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, вертикална планировка.

Описание:

Дата: Август, 2016

Локация: гр. Варна

Супервайзор: инж. Иванов

Категория: Ремонт на покриви, Строителни ремонти