НЕ ДЕЛИМ ОБЕКТИТЕ НА МАЛКИ И ГОЛЕМИ.
ЗА НАС ВСЕКИ КЛИЕНТ Е ВАЖЕН, ИЗПЪЛНЯВАМЕ ВЪЗЛОЖЕНИТЕ РЕМОНТИ С ОТГОВОРНОСТ, КАЧЕСТВО И В СРОК.


Строителни ремонти. Имаме готовност за незабавна реакция, при възникване на аварии, аварийни и неотложни ремонти на сгради.
Фирмата предоставя широк спектър от различни строителни и ремонтни дейности, включващи преобразувания и преустройства – в най-общи линии това са: Поддръжка, строителство, ремонт на жилищни и смесени сгради, сгради за обществено обслужване, производствени сгради, реконструкции и преустройства, основни ремонти, вътрешно преустройство, СМР.

Строително – конструктивни работи – комплексен груб строеж, бетонни , стоманобетонни конструкции, монолитно и сглобяемо строителство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, вертикална планировка.

Архитектурни и довършителни работи – мазилки, шпакловки, настилки, облицовки, окачени тавани, леко производство, леки преградни стени, доставка и монтаж на Алуминиева и PVC дограма, дърводелски, бояджийски и тенекеджийски работи, вътрешни и външни хидроизолации, топлоизолации, обновяване, консервация и реконструкции на фасади.

Покривни работи – топли и студени покриви, конструкции, обшивки, покрития с обикновени и битумни керемиди, хидроизолация с битумизирани мушами с усилен воалит и мембрани. Фирмата произвежда безшевни американски олуци на разумни цени.

Инсталационни работи в сгради и прилежащи инженерна инфраструктура – водопровод и канализация, електрически , пожароизвестителна инсталация, вентилация и канализация.

Монтаж и изолация на индустриални водопроводи.

Фирмата има опит в областта на реставрацията, консервация и почистване на камък, каменни облицовки, пластики, фасади, стълбища и подови настилки.
Пътно строителство – улични и пътни настилки, услуги със строителна механизация и автотранспорт.

Вертикална планировка, площадкова канализация, асфалтови , бетонови, тротоарни и други външни настилки, бордюри, ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци, отводнителни канавки и съоръжения.

 


Моб. 0877 06 32 32; 0895 96 94 24

Моб.  

0877 06 32 32;  0895 96 94 24