Ремонт на асфалтови пътни настилки

Асфалтиране на пътища

Ремонт на асфалтови пътни настилки

Ремонт на асфалтови пътни настилки
♦ Приемаме поръчки и обекти в цялата страна.
♦ Изпълняваме всякакъв  вид вертикална планировка, независимо от сложноста.
♦ Доставка и полагане на всички видове асфалтови и бетонови  смеси, тротоарни плочки, паркинг елементи, уни паваж, градински и пътни бордюри.
♦ Разнообразната собствена механизация ни дава възможност да работим гъвкаво, да сме маневрени и експедитивни в извършването на строително монтажни дейности, при изграждането на вертикални планировки, полагане на асфалт, канализация, изкопи, насипи и друг вид строителство.
♦ Оглед и консултация от техническо лице.

Гарантираме качествено изпълнение за всички ремонтни дейности, свързани с  Вертикална планировка, асфалтиране на всякакъв вид терени, асфалтиране на пътища, асфалтиране на улици, машинно асфалтиране, ръчно асфалтиране, асфалтиране на тротоари, асфалтиране на дворове, частично асфалтиране кръпки, Пътна маркиравка. Асфалтиране на дупки по пътните участъци. Полагането на асфалта се извършва по съвсем нова технология. Целта е да се демонстрира новия метод за асфалтиране на дупки.

Ремонт на асфалтови пътни настилки

Ремонт на асфалтови пътни настилки

Ремонт на асфалтови пътни настилки, пътища, улици, тротоари, алеи, паркинги.

Ремонт на асфалтови пътни настилки